ROTS EN WATER TRAINING

Jongens en meisjes verschillen van elkaar. Die verschillen zijn zichtbaar in gedrag en worden veroorzaakt door de manier waarop jongens en meisjes worden opgevoed, begeleid en onderwezen (socialisatie), maar ook omdat jongens en meisjes in aanleg al duidelijk verschillend blijken te zijn.

Jongens bouwen communicatievaardigheden op door middel van sport,  spel en beweging

Meisjes ontwikkelen communicatievaardigheden, meer dan jongens, door met elkaar te praten

Sport, spel en beweging moet zowel voor jongens als voor meisjes. De fysiek-emotionele ontwikkelingsweg en de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg moet in één didaktiek worden samengebracht om aan de verschillende ontwikkelingsopgaven van zowel jongens als van meisjes tegemoet te komen zonder hen in een hokje te plaatsen. Via sport, spel en beweging worden die sociale vaardigheden en communicatievaardigheden aangeleerd die nodig zijn om met zelfvertrouwen een eigen weg te vinden.

Zie voor achtergrondinformatie:  “rots en water”

Bron:

Freerk Ykema

directeur Gadaku Institute/Rots en Water instituut
auteur/presentator van het Rots en Water programma

 

Reacties zijn gesloten.