Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
FullFitt, begeleiding op maat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van FullFitt, begeleiding op maat, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan FullFitt, begeleiding op maat verstrekt. FullFitt, begeleiding op maat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM FullFitt, begeleiding op maat GEGEVENS NODIG HEEFT
FullFitt, begeleiding op maat verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan FullFitt, begeleiding op maat uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FullFitt, begeleiding op maat GEGEVENS BEWAART
FullFitt, begeleiding op maat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
FullFitt, begeleiding op maat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van FullFitt, begeleiding op maat worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FullFitt, begeleiding op maat gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
FullFitt, begeleiding op maat maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FullFitt, begeleiding op maat bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FullFitt, begeleiding op maat te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FullFitt, begeleiding op maat heeft hier geen invloed op. FullFitt, begeleiding op maat heeft Google geen toestemming gegeven om via FullFitt, begeleiding op maat verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fullfitt.nl. FullFitt, begeleiding op maat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
FullFitt, begeleiding op maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FullFitt, begeleiding op maat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certifcaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FullFitt, begeleiding op maat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FullFitt, begeleiding op maat op via
info@fullfitt.nl. www.fullfitt.nl is een website van FullFitt, begeleiding op maat. FullFitt, begeleiding op maat is als volgt te bereiken:
Adres: Beneden Veensloot 23, 9651 CH  Meeden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54584760
Telefoon: 06-24970567 of 06-24758713
E-mailadres: info@fullfitt.nl

Reageren is niet mogelijk